ფარმაცევტული საწყობი

ჩვენ უზრუნველვყოფთ საკვლევი პროდუქტისა და კვლევისთვის საჭირო სხვა მასალების მიღებას, შენახვას და კვლევით ცენტრებში განაწილებას ტემპერატურის კონტროლირებულ  პირობებში,ასევე მედიკამენტების გამოხმობას და განადგურებას ორგანიზაციის SOP-ების, სპონსორის და მარეგულურიებელი ორგანოების მოთხოვნებით, კარგი შენახვის (GSP) და კარგი დისტრიბუციის პრაქტიკის (GDP) დაცვით.

SMO-Pharmina უზრუნველყოფს საკვლევი პროდუქტის და კლინიკური კვლევისთვის საჭირო სხვა მასალების ხარისხს მათი განაწილების ყველა ეტაპზე. ფარმაცევტული საწყობი ფუნქციონირებს GDP და GSP მოთხოვნების დაცვით. ჩვენ ვანხორციელებთ პროდუქტის:

  • მიღებას,
  • შენახვას სხვადასხვა ტემპერატურულ რეჟიმში (15-25°C, 2-8°C, -20°C, -45°C, -80°C)
  • გაცემას, 
  • უკან დაბრუნებას, 
  • გამოხმობას
  • კარანტინის რეჟიმის მენეჯმენტს
  • განადგურებას

ჩვენი ფარმაცევტული საწყობი აღჭურვილია უსაფრთხოების თანამედროვე სისტემით, ხორციელდება 24-საათიანი დაცვა და ვიდეო მონიტორინგი.

გადაზიდვა

ჩვენი ორგანიზაცია უზრუნველყოფს კლინიკური კვლევის  პროდუქტის უსაფრთხოებას დისტრიბუციის ყველა ეტაპზე ორგანიზაციის SOP-ების, სპონსორის და მარეგულურიებელი ორგანოების მოთხოვნებით და კარგი დისტრიბუციის პრაქტიკის (GDP) დაცვით.

ჩვენი ორგანიზაცია უზრუნველყოფს კლინიკური კვლევის პროდუქტის უსაფრთხოებას დისტრიბუციის ყველა ეტაპზე. ჩვენ გთავაზობთ გადაზიდვას ტემპერატურული კონტროლით ან მის გარეშე:

  • მშრალი ყინულით;
  • სამაცივრე ტემპერატურაზე;
  • ოთახის ტემპერატურაზე