კონტრაქტები

უკან დაბრუნება

 SMO-Pharmina უზრუნველყოფს დროულ და ეფექტურ მოლაპარაკებებს კვლევით ცენტრებთან. კომპანიის იურიდიული სამსახურის მიერ შექმნილი ხელშეკრულებები ითვალისწინებს ადგილობრივი და საერთაშორისო კანონმდებლობის შესაბამის მოთხოვნებს.