მარეგულირებელ ორგანოებთან ურთიერთობა

უკან დაბრუნება

ჩვენ უზრუნველვყოფთ კლინიკების სწორ მუშაობას ადგილობრივი საკანონმდებლო მოთხოვნებით და GCP სტანდარტების დაცვით, რაც მოიცავს საიტების კონსულტაციას ეთიკური კომისიის შექმნასა და მის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებით.