ფარმაცევტული საწყობი

უკან დაბრუნება

ჩვენ უზრუნველვყოფთ საკვლევი პროდუქტისა და კვლევისთვის საჭირო სხვა მასალების მიღებას, შენახვას და კვლევით ცენტრებში განაწილებას ტემპერატურის კონტროლირებულ  პირობებში, ასევე მედიკამენტების გამოხმობას და განადგურებას ორგანიზაციის SOP-ების, სპონსორის და მარეგულირებელი ორგანოების მოთხოვნებით, კარგი შენახვის (GSP) და კარგი დისტრიბუციის პრაქტიკის (GDP) დაცვით. იხილეთ: ფარმაცევტული საწყობი