საჭიროების შემთხვევაში SMO-ს შეუძლია კვლევის დოკუმენტების დაარქივება ადგილობრივი SOP-ების, სპონსორის და მარეგულირებელი მოთხოვნების შესაბაბისად.