კლინიკური კვლევის სპეციფიური სერვისები

უკან დაბრუნება

ჩვენი ლაბორატორია მონაწილეობს სხვადასხვა ფაზის და ნოზოლოგიის კლინიკურ კვლევებში როგორც რეგიონული ლაბორატორია და ასრულებს შემდეგ სერვისებს:

  • კვლევა-სპეციფიური ლაბორატორიული სახელმძღვანელოს შექმნა;
  • ლაბორატორიული კიტების დაკომპლექტება;
  • კვლევის გუნდის ტრენინგი;
  • კურიერული მომსახურება.