ონკოლოგია

თავ-კისრის სიმსივნეები

კვლევების რაოდენობა

მონაწილე კლინიკები

მონაწილე პაციენტები

მესამე ფაზა

2

1

34

ცნს-ის კიბო

კვლევების რაოდენობა

მონაწილე კლინიკები

მონაწილე პაციენტები

პირველი ფაზის ბიოქვივალენტობის კვლევა

1

2

17

უროლოგიური სიმსივნეები

კვლევების რაოდენობა

მონაწილე კლინიკები

მონაწილე პაციენტები

პირველი ფაზა - სამედიცინო აპარატურის კვლევა

2

1

10

ქიმიოთერაპიით გამოწვეული გულისრევა

კვლევების რაოდენობა

მონაწილე კლინიკები

მონაწილე პაციენტები

მესამე ფაზა

2

7

130

ონკო-ჰემატოლოგიური დაავადებები

კვლევების რაოდენობა

მონაწილე კლინიკები

მონაწილე პაციენტები

მესამე ფაზა

1

2

2

მეორე ფაზა

1

3

15

პირველი ფაზა

1

2

19

კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის სიმსივნეები

კვლევების რაოდენობა

მონაწილე კლინიკები

მონაწილე პაციენტები

მეორე ფაზა

2

2

9

პირველი ფაზის ბიოქვივალენტობის კვლევა

4

5

48

კოლორექტული კიბო

კვლევების რაოდენობა

მონაწილე კლინიკები

მონაწილე პაციენტები

პირველი ფაზის ბიოქვივალენტობის კვლევა

4

5

48

ფილტვის კიბო

კვლევების რაოდენობა

მონაწილე კლინიკები

მონაწილე პაციენტები

მეორე ფაზა

3

2

28

ძუძუს კიბო

კვლევების რაოდენობა

მონაწილე კლინიკები

მონაწილე პაციენტები

მესამე ფაზა

2

4

38

მეორე ფაზა

2

4

56

პირველი ფაზა

2

2

36

პირველი ფაზის ბიოქვივალენტობის კვლევა

4

7

86