ტკივილის მართვა

ჰისტერექტომიის შემდგომი ტკივილი

კვლევების რაოდენობა

მონაწილე კლინიკები

მონაწილე პაციენტები

მეორე ფაზა

1

3

106

ჰემოროიდექტომიის შემდგომი ტკივილი

კვლევების რაოდენობა

მონაწილე კლინიკები

მონაწილე პაციენტები

მესამე ფაზა

1

4

72

მეორე ფაზა

1

3

63

პოსტ-ჰერპესული ნევრალგია

კვლევების რაოდენობა

მონაწილე კლინიკები

მონაწილე პაციენტები

მეორე ფაზა

2

4

35

ტკივილი თორაკალური ოპერაციების შემდეგ

კვლევების რაოდენობა

მონაწილე კლინიკები

მონაწილე პაციენტები

მესამე ფაზა

1

4

28