ქირურგია

სისხლძარღვთა ქირურგია

კვლევების რაოდენობა

მონაწილე კლინიკები

მონაწილე პაციენტები

მეორე ფაზა

1

1

26

პროქტოლოგია

კვლევების რაოდენობა

მონაწილე კლინიკები

მონაწილე პაციენტები

მესამე ფაზა

1

4

63

გინეკოლოგია

კვლევების რაოდენობა

მონაწილე კლინიკები

მონაწილე პაციენტები

მეორე ფაზა

1

3

106

ზოგადი ქირურგია

კვლევების რაოდენობა

მონაწილე კლინიკები

მონაწილე პაციენტები

მესამე ფაზა

1

4

25