რევმატოლოგია

ლუპუს ნეფრიტი

კვლევების რაოდენობა

მონაწილე კლინიკები

მონაწილე პაციენტები

მეორე ფაზა

1

2

6

სისტემური წითელი მგლურა

კვლევების რაოდენობა

მონაწილე კლინიკები

მონაწილე პაციენტები

მესამე ფაზა

2

4

58

მეორე ფაზა

2

3

25

პირველი ფაზა

1

1

13

რევმატოიდული ართრიტი

კვლევების რაოდენობა

მონაწილე კლინიკები

მონაწილე პაციენტები

მეორე ფაზა

4

2

90

პოდაგრა

კვლევების რაოდენობა

მონაწილე კლინიკები

მონაწილე პაციენტები

მეორე ფაზა

4

2

73