პედიატრია

ბავშვთა ნევროლოგია

კვლევების რაოდენობა

მონაწილე კლინიკები

მონაწილე პაციენტები

მესამე ფაზა

3

3

39

პედიატრიული ენდოკრინოლოგია

კვლევების რაოდენობა

მონაწილე კლინიკები

მონაწილე პაციენტები

მეოთხე ფაზა

1

1

20

ბავშვთა ქირურგია

კვლევების რაოდენობა

მონაწილე კლინიკები

მონაწილე პაციენტები

მეოთხე ფაზა

1

2

31