ინფექციური სნეულებები

ნოზოკომიური პნევმონია

კვლევების რაოდენობა

მონაწილე კლინიკები

მონაწილე პაციენტები

მესამე ფაზა

2

7

165

ჰეპატიტი C

კვლევების რაოდენობა

მონაწილე კლინიკები

მონაწილე პაციენტები

მეორე ფაზა

1

1

26

ვირუსული გრიპი

კვლევების რაოდენობა

მონაწილე კლინიკები

მონაწილე პაციენტები

მეორე ფაზა

1

2

0

საზოგადოებრივად შეძენილი პნევმონია

კვლევების რაოდენობა

მონაწილე კლინიკები

მონაწილე პაციენტები

მეოთხე ფაზა

1

3

25

მესამე ფაზა

1

3

42

კანის ინფექციები

კვლევების რაოდენობა

მონაწილე კლინიკები

მონაწილე პაციენტები

მეოთხე ფაზა

1

2

31

მესამე ფაზა

2

6

51

ინტრააბდომინური ინფექციები

კვლევების რაოდენობა

მონაწილე კლინიკები

მონაწილე პაციენტები

მესამე ფაზა

1

4

25