ნევროლოგია

ლუმბოსაკრალური რადიკულოპათია

კვლევების რაოდენობა

მონაწილე კლინიკები

მონაწილე პაციენტები

მეორე ფაზა

2

4

86

პოსტ-ჰერპესული ნევრალგია

კვლევების რაოდენობა

მონაწილე კლინიკები

მონაწილე პაციენტები

მეორე ფაზა

2

4

35

შაკიკი

კვლევების რაოდენობა

მონაწილე კლინიკები

მონაწილე პაციენტები

მესამე ფაზა

2

5

306

მეორე ფაზა

1

3

91